Voľby do AS FVU AU

Voľby do AS FVU AU sa budú konať v dňoch
26. 11. – 27. 11. 2019

zamestnanecká časť – voľby 7 členov AS FVU AU
študentská časť – voľby 4 členov AS AU

Návrhy kandidátov AS FVU AU predkladajte v termíne
11. 11. – 15. 11. 2019:
za študentskú časť na študijnom oddelení FVU AU
za zamestnaneckú časť na dekanáte FVU AU

Súhlasy s kandidatúrou do AS FVU AU odovzdajte volebnej komisii do 20. 11. 2019. Volebná komisia zverejní zoznam kandidátov do AS FVU AU za zamestnaneckú a študentskú časť 20. 11. 2019.

Výsledky volieb do AS FVU – študentská časť

Výsledky volieb do AS FVU – zamestnanecká časť