MIMORIADNA VÝZVA 2/2020 FNPU

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlásil mimoriadnu výzvu č. 2/2020 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Bližšie informácie nájdete na odkaze:
https://fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-rok-2020/197-vyzvy-2020/754-vyzva-c-20-2020