Príkaz dekana FVU AU č.4 2020

PRÍKAZ DEKANA FVU AU č. 4/2020

V súlade s príkazom rektora AU č. 8/2020 nariaďujem:

 

1. Od 26. 10. 2020 až do odvolania platí dištančná forma výučby FVU AU.


2. Administratívni pracovníci pracujú formou home Office.


3. Technickí pracovníci, ktorým spôsob práce neumožňuje výkon práce z domu, pracujú na úlohách, ktorými sú poverení, na pracovisku FVU AU.


4. Všetci zamestnanci sú povinní byť v pracovnom čase od 08.00 hod. do 16.00 hod. dostupní na služobnom e-mailovom kontakte, telefóne, resp. využívať firemné komunikačné nástroje Microsoft Office 365.

5. Každý zamestnanec je povinný bezodkladne informovať nadriadeného:


• o zmene zdravotného stavu s rozlíšením na ochorenie COVID-19 alebo iného
• o podozrení na ochorenie Covid-19 (ak bol označený ÚVZ SR, alebo ošetrujúcim lekárom),
• o uložení povinnej karantény,
• o absolvovaní a výsledkoch testu na COVID-19.


6. Vedúci zamestnanci zasielajú informáciu každý pracovný deň na sekretariát dekana emailom Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. (platí tak ako doteraz).


7. Na dekanáte budú zabezpečené kontaktné úradné hodiny v čase od 08.00 hod. do 12.00 hod., v dňoch utorok – streda (utorok – študijné oddelenie; streda – dekanát FVU).


8. Po 01. 11. 2020, na základe príkazu zamestnávateľa, bude vstup zamestnancov do priestorov AU možný len po preukázaní sa negatívnym výsledkom testu na COVID-19, ktorý bude vydaný po 23. 10. 2020.


9. Zamestnanec sa preukáže negatívnym výsledkom testu službu konajúcemu vrátnikovi AU.


10. Všetci zamestnanci a študenti Akadémie umení sú povinní aktivovať si účty v konte Microsoft Office 365. Účet v Microsoft Office 365 sa aktivuje prvým prihlásením sa do systému na uvedených webových stránkach. https://office.com , https://outlook.office.com


prihlasovacie meno: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. /zamestnanci/
prihlasovacie meno: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. /študenti/


Štartovacie heslo: celé rodné číslo bez lomítka a medzier.


Systém pri prvom prihlásení vyzve na zmenu hesla a taktiež na nastavenie sekundárneho emailu a telefónneho čísla pre budúcu zmenu hesla z dôvodu zabudnutia. Technickú podporu a bližšie informácie o aktivácii komunikačných nástrojov a konta Microsoft Office 365 poskytne IT oddelenie. Kontakt e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. , telefón 048/ 4320 100.

11. Pracovné zasadnutia na FVU AU budú naďalej prebiehať formou online, prostredníctvom Microsoft 365 Teams.

Uvedený príkaz dekana FVU AU č. 4/2020 nadobúda platnosť dňom 02. 11. 2020.

V Banskej Bystrici 30. 10. 2020

 

doc. Igor Benca, akad. mal.
dekan FVU AU