Zrušenie štátnych záverečných skúšok

                                                                                                                                                V Banskej Bystrici 14. januára 2021
OZNAM K TERMÍNU ŠTÁTNYCH SKÚŠOK


Vzhľadom na súčasnú situáciu s Covid-19 sa termín štátnych skúšok z teoretických

predmetov pre 1. a 2. stupeň štúdia odkladá na neskorší dátum (pôvodný termín 25.-28. január 2021),

ktorý bude študentom oznámený v dostatočnom predstihu podľa vývoja pandémie.

Vyučovanie v letnom semestri začína 1. februára 2021 (pondelok) podľa platného harmonogramu a prebieha dištančnou formou.

 

 

                                                                                                                                      Doc. Milan Hnat, ArtD., akad. maliar
                                                                                                                                                 prodekan pre štúdium