Študentský domov AU - informujeme

Študentský domov Akadémie umení je pre študentov, pedagógov a hostí uzatvorený kvôli rekonštrukčným prácam

(pokládka podlahových krytín v 57 izbách a dokončenie kompletnej rekonštrukcie zvyšných 16tich kúpeľní),

ktoré sa začali realizovať v decembri 2020 a budú pokračovať 3-4 mesiace.

Ohľadne termínu nástupu študentov na ubytovanie v letnom semestri ak. roka 2020/2021,

ako aj výške alikvotnej čiastky za ubytovanie, budeme študentov vopred informovať.