Raňajky v Ďatelinke: Valery Neskaradziany

Pozývame vás na Raňajky v Ďatelinke, ktoré sa uskutočnia v utorok 28.2.2023 o 18:00h v budove Ďatelinky, Katedra IDM, m.č. 104. Raňajky v Ďatelinke sú diskusným formátom Katedry IDM.

Facebook event: https://fb.me/e/2iZn581ri

 

Tieto dni si pripomíname rok od začiatku invázie Ruska na Ukrajinu, bude hosťom bude Valery Neskaradziany, bieloruský filmár a študent dokumentárnej tvorby na Fakulte dramatických umení AU BB. Témou bude jeho Bakalársky film Rozptýlené hniezdo o bieloruských utečencoch, ktorí z krajiny utiekli v dôsledku tvrdých represií Lukašenkovho režimu voči demokratickému hnutiu.

Rozhovor Denníka N s Valerym: https://dennikn.sk/3238713/mlady-bielorusky-filmar-neviem-ako-mozno-byt-rusom-alebo-bielorusom-a-necitit-hanbu-za-to-co-sa-deje-na-ukrajine/?fbclid=IwAR0jd22LBPAkSjYq5Q_7mXdvmiMf1n9EywuUNVIgAVcz_FX9JNkMnhjgldo

 

Diskusia bude prístupná aj online, prostredníctvom MS Teams:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODY5ZTYwNTUtNDQxNy00MDU4LTk0NjgtNmQ5NGNjM2U3YTk5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22fa82329c-540b-45ad-a568-691617cba5f6%22%2c%22Oid%22%3a%229663cc2b-6971-4170-84e4-6eccc4fa5ec8%22%7d