MAĽBA 2023 - Hetrik + Honorary mention pre maliarky

Hetrik + Honorary mention pre AU BB na súťaži Maľba 2023. Čerstvé absolventky z Katedry Maľby a Katedry Grafiky, získali 3 ocenenia súťaže. Gratulujeme vám, prepísali ste históriu.

Dominika Kováčiková: Inštinkt prežitia
Michaela Šuranská: Research on Shining stones II
Alexandra Hrehová: Miss Slovakia Treasure
Samostatnú kategóriu Honorary mention získala taktiež naša absolventka, Zuzana Badinková s maľbou s názvom l-50.

Dominika Kováčiková ukončila magisterský tupeň štúdia v ateliéri STARTUP u doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD., na Katedre Maľby
Michaela Šuranská: Research on Shining stones II ukončila doktorandský tupeň štúdia v ateliéri STARTUP u Mgr. art. Ján Triaška, ArtD., na Katedre Maľby.
Alexandra Hrehová: Miss Slovakia Treasure unočila bakalársky stupeň štúdia na Katedre grafiky v Ateliéri grafiky a vizuálnej tvorby I-III u doc. Mgr. art. Patrika Ševčíka, ArtD. Zuzana Badinkova študovala u prof. Michala Murina v atelieri Digitálne média v bakalárskom štúdiu a následne u prof. Štefana Balásza magisterský stupeň na FVU AU BB.

Viac o cene a jej víťazkách sa dočítate v článku Denníka N