Raňajky v Ďatelinke: Sheiji Shimoda

Významný japonský performer s medzinárodným renomé, organizátor a kurátor festivalov performancií v Japonsku (NIPAF – Nippon International performance ArtFestival, od roku 1993) a v ďalších krajinách Ázie. Pedagogicky pôsobí na dvochuniverzitách (Musashino Art University, Keio University) v meste Tokyo. Jeho tvorbaosciluje medzi poéziou a telovou performanciou. Zúčastnil sa niekoľkých ročníkov festivalu performacií TransArt Communication v Nových Zámkoch, vystavoval v Nitrianskej galérii v Nitre, performoval v Kasárňach v Košiciach. Za posledných
tridsať rokov prichádza na Slovensko už po piaty krát, na našu pôdu po druhý krát.
Koordinuje a uvádza → prof. MgA. Michal Murin, ArtD. Raňajky v
𝟭𝟰. 𝗻𝗼𝘃𝗲𝗺𝗯𝗿𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟯 𝗼 𝟭𝟬:𝟬𝟬 𝗵.
BUDOVA ĎATELINKY, MIESTNOSŤ Č. 104, KOLLÁROVÁ 22, 974 01 B. BYSTRICAPRIESTORY KATEDRY INTERMÉDIÁ A DIGITÁLNE MÉDIÁ
→ Raňajky v Ďatelinke sú neformálnym diskusným formátom katedry IDM.
→ Diskusia je určená nielen študentstvu celej Akadémie umení, ale aj širokej verejnosti. Všetci ste vítaní.
→ Vstup je voľný.

Link na fb event:
Raňajky v Ďatelinke Sheiji Shimoda https://fb.me/e/13Ja7kWf9