Raňajky v Ďatelinke: Visegrad Fund

HOSTIA : Projektová manažérka a manažér Visegrad Fund → Lenka Bučková → Martin Marciňa

TÉMA: Ako na grant? Medzinárodný vyšehradský fond je medzinárodná organizácia so sídlom v Bratislave, ktorej hlavným cieľom je podpora užšej spolupráce medzi krajinami V4 cez spoločné kultúrne, vedecké a vzdelávacie projekty, výmenné pobyty mládeže, cezhraničnú spoluprácu. Na podporu umenia a kultúry slúžia Grantové programy a Rezidenčné programy pre umelcov. Diskusiou Raňajky v Ďatelinke chceme priblížiť fungovanie vyšehradského fondu a jeho grantových schcém v oblasti divadla, filmu, hudby, literatúry, produkcie výtvarného, či performatívneho umenia v kultúrnych inštitúciách.

21. november → 2023 10:00
BUDOVA DIVADLA AU BB, VEĽKÁ DIVADELNÁ SÁLA, Horná 3830, 974 01 Banská Bystrica.
Katedra intermédií, digitálnych médií a priestorovej tvorby Fakulty výtvarných umení, Akadémie umení v BB
Koordinuje → Mgr. art. Gabriela Birošová
→ Diskusia je určená nielen študentstvu celej Akadémie umení, ale aj širokej verejnosti. Všetci ste vítaní.
→ Vstup je voľný.

Link na podujatie: https://www.facebook.com/events/881951036919670?ref=newsfeed