Emília Rigová získala Cenu Nadácie Tatra banky za umenie 2023 / výtvarné umenie

EMÍLIA RIGOVÁ ZA AUTORSTVO VÝSTAVY NANE ODA LAVUTARIS/ WHO WILL PLAY FOR ME?, MUMOK, VIEDEŇ

Emília Rigová študovala sochárstvo, ale výraznejšie sa presadila v multimediálnych rámcoch súčasného umenia. Rada sa pohybuje medzi médiami, zapája charakteristickú autorskú performanciu, ktorú dokumentuje a následne inscenuje v nových súvislostiach. Koncepcia výstavy Nane Oda Lavutaris / Who Will Play for Me? – završuje Emíliin desaťročný umelecký projekt, v ktorom rekontextualizuje rôzne historické spisy či artefakty súvisiace so životom a kultúrou Rómov. Hlavným inšpiratívnym zdrojom umelkyne boli staré notové záznamy už zaniknutých rómskych skladieb. Pre účely výstavy vybrala umelkyňa tri notové záznamy prostredníctvom ktorých tematizuje „pravdivosť“ dobových záznamov týkajúcich sa života a kultúry Rómov vo všeobecnosti. Notový záznam ako najstarší a najvýznamnejší spôsob uchovávania hudobnej informácie je tu podrobený kritike a istej nefunkčnosti či zložitosti interpretovať skladbu tradičnej rómskej piesne. Výstave dominuje magická trojka – sú v nej nainštalované tri klavíry, pre ktoré vybrala Emília Rigová tri rómske piesne.

https://www.nadaciatatrabanky.sk/cena-za-umenie/