Raňajky v Ďatelinke: S.O.S. Kultúra

10. apríla 2024 o 10:00 h.
BUDOVA ĎATELINKY, MIESTNOSŤ Č. 104, KOLLÁROVÁ 22, 974 01 B. BYSTRICAPRIESTORY KATEDRY INTERMÉDIÍ A DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

Odkaz na podujatie: https://fb.me/e/3lkTaauvF

HOSTIA: Andrej Gregorčok a Celestína Minichová z platformy Otvorená kultúra 
TÉMA: S.O.S. kultúra

Otrasy v kultúre rezonujú celým umeleckým spektrom naprieč krajinou, čo viedlok sformovaniu nezávislej a nestraníckej občianskej iniciatíve kultúrnej obce s názvomOtvorená kultúra (OK). Protesty, prednášky, štafetové čítanie a ďalšie akcie ktoré iniciatíva organizačne zastrešuje, pozývajú k otvorenému dialógu vo verejnompriestore, ako rezistenciu voči mocenskej politike. Téma diskusie vychádza z akcie S.O.S. kultúra, ktorá odkazovala na dielo kolektívu Archtung, ktorý je momentálne inštalovaný ako nápis z vnútornej strany priečelia budovy Starej tržnice v Bratislave, ako komentár na aktuálne dianie a politizáciu rezortu kultúry. Diskusiou Raňajky v Ďatelinke sa chceme pripojiť k širokému spektru ľudí - teoretikov čiek, umelcov/kýň, študentstva a verejnosti, ktorí naliehavo komunikujú problematiku potierania existencie kultúrnej politiky.
----
Andrej Gregorčok je absolventom doktorandského štúdia animovanej tvorby VŠMU v Bratislave. Venuje sa prevažne réžií animácie, technickej supervízií, layout artu a animácií krátkych filmov, seriálov a reklamných spotov. Dlhodobo spolupracuje so štúdiom Fool Moon Film Kataríny Kerekesovej na pôvodných animovaných seriáloch Mimi a Líza a Websterovci. Najnovšie sa režíjne podieľa na tvorbe nového animovaného seriálu z produkcie Fool Moon Film s názvom Lesná päťka.
Celestína Minichová študuje v ateliéri vvv, na katedre Intermédií, VŠVU/AFAD) je transmediálna umelkyňa zameriavajúca sa na tvorbu hodnotovo napájajúcu sa na feministické urgencie. Jej záujem nachádza svoje najhlbšie centrum na priesečníku eko a xeno naliehavostí. Tieto intelektuálne, jazykové a pohyblivé fenomény sa snaží skúmať z rôznych uhlov pohľadu - zažiť a pochopiť ich najmä prostredníctvom performativity, tvorby zvukových krajiniek a site-specific prostredí.
V auguste 2022 mala svoju prvú samostatnú výstavu vo Florencii, v galérii Chiasso Perduto. Performancie: Chthuleographies v Belehrade (G12HUB) s Martou Jovanović, Earthly Talks v Prahe (Petrohradská Collective), YES/NO v Bratislave (A4 - priestor súčasnej kultúry) s Klárou Kusou, Preliatia v Bratislave (RARE) s Katarínou Poliačikovou, spoločný projekt We (Shall) See (Kunsthalle Bratislava).
----
Koordinuje a uvádza → Mgr. art. Gabriela BirošováRaňajky v Ďatelinke sú neformálnym diskusným formátom katedry IDM.
Nepísaným pravidlom raňajok je: "Zjedz rožok, dones dva, aby nikto nový neodišiel o hlade."
Vstup je voľný.