Menu

Programové rady

ZLOŽENIE PROGRAMOVÝCH RÁD
1. STUPEŇ M-G

1.  OZŠP prof. Štefan BALÁZS, akad. mal., ArtD. (predseda)
2. 1. VTC doc. Milan HNAT, akad. mal., ArtD.
3. 2. VTC doc. Mgr. art. Rastislav PODOBA, ArtD.
4. 3. VTC doc. Mgr. art. Patrik ŠEVČÍK, ArtD.
5. 4. VTC doc. Igor BENCA, akad. mal.
6. 1. ZUP Mgr. Richard GREGOR - riaditeľ Liptovskej galérie P. M. Bohúňa
7. 2. ZUP Mgr. art. Juliana MRVOVÁ, ArtD. - umelec v slobodnom povolaní
8. 1. ZAP Mgr. art. Marin KUDLA, ArtD. – pedagóg Fakulta umení Košice
9. 1. ZŠ Petra RUBEŠOVÁ, 2. r. bc. štúdium Maľba
10. DO Mgr. art. Katarína BALUNOVÁ, ArtD. (tajomníčka/zapisovateľka)


1. STUPEŇ I-DM-PT

1. OZŠP doc. Miroslav NICZ, akad. mal. (predseda)
2. 1. VTC prof. Miroslav BROOŠ, akad. mal.
3. 2. VTC doc. Mgr. Ján ADAMOVE, ArtD.
4. 3. VTC PhDr. Katarína RUSNÁKOVÁ, Ph. D.
5. 4. VTC doc. Mgr. art. Jozef SUCHOŽA, ArtD.
6. 1. ZUP PaedDr., Mgr. art. Boris VAITOVIČ, ArtD. – pedagóg Fakulta umení Košice
7. 2. ZUP Mgr. Miroslava SIKOROVÁ – riaditeľka Považská galéria v Žiline
8. 1. ZAP Mgr. art. Juraj SCHIKOR – riaditeľ Centra nezávislého vizuálneho umenia
9. 1. ZŠ Bára VIATROVÁ, 4. r. bc. štúdium IDM
10. DO Mgr. art. Ivana SLÁVIKOVÁ, ArtD. (tajomníčka/zapisovateľka)


2. STUPEŇ VVU

1. OZŠP prof. MgA. Ing. Michal MURIN, ArtD. (predseda)
2. 1. VTC prof. Miroslav BROOŠ, akad. mal.
3. 2. VTC PhDr. Katarína RUSNÁKOVÁ, Ph.D.
4. 3. VTC prof. Jiří DAVID, akad. mal.
5. 4. VTC doc. Mgr. art. Ján TRIAŠKA, ArtD.
6. 1. ZUP Mgr. Zuzana Leškanič MAJLINGOVÁ - kurátorka SSG Banská Bystrica
7. 2. ZUP Mgr. art. Stanislav PIATRIK, ArtD. – umelec v slobodnom povolaní
8. 1. ZAP Mgr. art. Adam MACKO, ArtD. – pedagóg Filozofckej fakulty PU Prešov
9. 1. ZŠ Bc. Miloš MOZDÍK, 1. r. Mgr. štúdium Voľné výtvarné umenie
10. DO Mgr.art. Peter VALISKA-TIMEČKO, ArtD. (tajomník/zapisovateľ)
11. DO prof. PhDr. Zora RUSINOVÁ, PhD.
12. DO doc. Igor BENCA , akad. maliar (dekan)
13. DO doc. Milan HNAT akad. maliar, ArtD. (prodekan pre štúdium)
14. DO doc. Mgr. art. Patrik ŠEVČÍK, ArtD. (prodekan pre UVČ)


3. STUPEŇ VVU

1. OZŠP prof. MgA. Ing. Michal MURIN, ArtD. (predseda)
2. 1. VTC prof. Miroslav BROOŠ, akad. mal.
3. 2. VTC PhDr. Katarína RUSNÁKOVÁ, Ph.D.
4. 3. VTC prof. Jiří DAVID, akad. mal.
5. 4. VTC doc. Mgr. art. Ján TRIAŠKA, ArtD.
6. 1. ZUP Mgr. art. Adam MACKO, ArtD. – kurátor EQO Spišský Hrhov
7. 2. ZUP Mgr. art. Stanislav PIATRIK, ArtD. - umelec v slobodnom povolaní
8. 1. ZAP Mgr. Gabriela GARLATYOVÁ, Ph.D. - pedagogička Fakulta umení TU Košice
9. 1. ZŠ Mgr. art. Gabriela BIROŠOVÁ, 1. r. ArtD. Voľné výtvarné umenie
10. DO prof. PhDr. Zora RUSINOVÁ, PhD.
11. DO doc. Igor BENCA , akad. maliar (dekan)
12. DO doc. Milan HNAT akad. maliar, ArtD. (prodekan pre štúdium)
13. DO doc. Mgr. art. Patrik ŠEVČÍK, ArtD. (prodekan pre VUC)

Nie je členom PR:

      DO Karin Dvořáková (tajomníčka/zapisovateľka)


OZŠP – osoba zodpovedná za študijný program
VTC – osoby OZP, ktoré zabezpečujú profilové predmety a poskytujú tvorivé výstupy
ZUP – zástupcovia umeleckej praxe,
ZAP – zástupca z akademického prostredia (alebo inej inštitúcie pôsobiacej v odbore)
ZŠ – zástupca študentov z príslušného ŠP
DO – ďalšie osoby podľa uváženia OZŠP

Tehotenské štipendium

Oznamujeme Vám, že v súvislosti so zmenou zákona č. 131/2002 z.z. od 1.4.2021 ( § 96b ) sa bude môcť poskytovať tehotenské štipendium vo výške 200 EUR mesačne študentkám, ktoré majú trvalý pobyt v SR a to po ukončení 13. týždňa tehotenstva.

Bližšie informácie: e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,

telefón: 048/4320 501
študijné oddelenie FVU AU

 

Žiadosť o tehotenské štipendium

Príloha 1 - Potvrdenie od lekára

Príloha 2 - Potvrdenie -Sociálna poisťovňa

Habilitačné konanie


Informácie o habilitačnom konaní

Životopis

Posudok: prof. PhDr. Eva Kapsová, CSc.

Posudok: doc. M.A. Vladimír Kovařík

Posudok: doc. M.A. Jan Stolín

Návrh habilitačnej komisie

Uznesenie UVR FVU AU + prezenčná listina

Habilitačné konanie bolo ukončené 20.10.2021 neudelením titulu.


Informácie o habilitačnom konaní

Životopis

Posudok: prof. Mgr. art. Patrik Kovačovský

Posudok: doc. Ján Hoffstädter, akad. soch.

Posudok: doc. Rastislav Trizma, akad. soch.

Návrh habilitačnej komisie

Uznesenie UVR FVU AU + prezenčná listina

Habilitačné konanie bolo ukončené udelením dekrétu dňa 1. decembra 2021.


Informácie o habilitačnom konaní

Životopis

Posudok: prof. Mgr. art. Anton Čierny

Posudok: doc. RNDr. MgA. Martin Čihák, Ph.D.

Posudok: doc. Mgr. art. Ivan Ostrochovský, ArtD.

Návrh habilitačnej komisie

Uznesenie UVR FVU AU + prezenčná listina

Habilitačné konanie bolo ukončené udelením dekrétu dňa 1. decembra 2021.


Informácie o habilitačnom konaní

Životopis

Posudok: prof. Ilona Németh, DLA.

Posudok: doc. Pavel Choma, akad. mal.

Posudok: PhDr. Alena Vrbanová, PhD.

Návrh habilitačnej komisie

Uznesenie UVR FVU AU + prezenčná listina

Habilitačné konanie bolo ukončené udelením dekrétu dňa 1. decembra 2021.


Informácie o habilitačnom konaní

Životopis

Posudok: prof. Zbyněk Janáček

Posudok: doc. Mgr. Marek Sibinský, Ph.D.

Posudok: doc. Mgr. art. Róbert Makar, ArtD.

Návrh habilitačnej komisie

Uznesenie UVR FVU AU + prezenčná listina

Habilitačné konanie bolo ukončené udelením dekrétu dňa 1. decembra 2021.


Informácie o habilitačnom konaní

Životopis

Posudok: prof. Ivan Csudai, akad. mal.

Posudok: doc. Mgr. art. Klaudia Kosziba, ArtD.

Posudok: Mgr. Petr Vaňous, Ph.D.

Návrh habilitačnej komisie

Uznesenie UVR FVU AU + prezenčná listina

Habilitačné konanie bolo ukončené udelením dekrétu dňa 1. decembra 2021.


Informácie o habilitačnom konaní

Životopis


Informácie o habilitačnom konaní

Životopis

Posudok: prof. Ladislav Čarný, akad. mal.

Posudok: prof. Marian Oslislo

Posudok: doc. MgA. Filip Cenek

Návrh habilitačnej komisie

Uznesenie UVR FVU AU + prezenčná listina

Habilitačné konanie bolo ukončené udelením dekrétu dňa 1. decembra 2021.


 Informácie o habilitačnom konaní

 Životopis


 Informácie o habilitačnom konaní

 Životopis