doc. Peter Gáspár, akad. soch.

 
Kancelária: č. dverí 109, budova ateliérov
Telefón: 048/4320 144
Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Doc. Peter Gáspár akad. soch. absolvoval štúdium na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor kamenosochárstvo v rokoch 1967-1971. Pokračoval v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor figurálne sochárstvo v ateliéri prof. J. Kulicha v rokoch 1971-1977. Po ukončení štúdia od roku 1977 pôsobil na Katedre sochárstva na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Viedol prípravný ateliér 1. a 2. ročník. Habilitovaný na docenta v odbore sochárstvo bol v roku 1988. Ako pedagóg pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave až do roku 1991. V období od roku 1991 - 2000 pôsobil ako umelec v slobodnom povolaní, pričom v rokoch 1996-1997 pôsobil opäť ako vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2000 až doteraz pôsobí na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, kde vedie Ateliér figurálneho sochárstva, bakalársky stupeň štúdia. V rokoch 2008 - 2013 pôsobil ako vedúci Katedry sochárstva. Vo svojej odbornej praxi sa venuje hlavne figurálnej sochárskej tvorbe, komornej plastike a sochárskej tvorbe v architektúre. Medzi významnejšie diela v architektúre patrí súsošie In memoriam v Komárne, plastika Prometeus pred jadrovou elektrárňou v Mochovciach, pamätník spisovateľa Sándora Máraia v Košiciach a pamätník Chavivy Reikovej v Banskej Bystrici. Za jeho tvorbu mu boli udelené viaceré ocenenia ako Cena Martina Benku, cena Sochy piešťanských parkov, Cena M.S. mester díj v Budapešti. Je členom Spoločnosti maďarských výtvarných umelcov na Slovensku. Žije a tvorí v Bratislave.
gaspar1