Zamestnanci Katedry intermédií a digitálnych médií

Prof. MgA. Michal Murin, ArtD.