Prof. MgA. Michal Murin, ArtD.

Profesor Katedry Intermédií a digitálnych médií

Vedúci ateliéru Digitálne médiá

 
Kancelária: č. dverí 107, budova Ďatelinka
Telefón: 048/4320 502
Email: michal.murin(at)gmail.com

prof. MgA. Ing. Michal Murin, ArtD. (nar. 1963) ukončil magisterské štúdium u prof. Petra Rónaia na Fakulte umění v Brne, odbor výtvarní umění – konceptuální tendence a doktorandské štúdium u prof. Dezidera Tótha na VŠVU (2003). V roku 2012 bol habilitovaný na docenta a roku 2018 inauguroval v odbore výtvarné umenia na VŠVU v Bratislave; v roku 2019 bol vymenovaný za profesora v odbore výtvarné umenie.

Pedagogicky pôsobí na Fakulte výtvarných umení (FVU), Akadémia umení (AU), Banská Bystrica, od roku 2004 ako vedecký pracovník, vedúci ateliéru Digitálne médiá, prodekan FVU AU pre umeleckú činnosť a medzinárodné vzťahy (2006 – 2010, od 2016). Súčasne od 2006 pedagogicky pôsobí na Fakulte umení, Technickej univerzite v Košiciach, od 2011 vedúci ateliéru Nové médiá. Prednášal na zahraničných aj domácich akadémiách a univerzitách; Fakulta umění VUT (Brno), Fakulta umění OU (Ostrava), Universita Palackého (Olomouc), VŠVU (Bratislava), Akademia sztuk pienknych (Gdansk), Webster University (Viedeň), University do Porto (Porto), Keio University – Mita House (Tokio) a Edith Cowan University (Perth).

Od 1984 aktívne prezentuje svoju tvorbu zameranú na intermédiá, umenie zvuku, nové médiá, konceptuálne umenie, participatívne umenie a pod.. Jeho tvorba je medzinárodne reflektovaná, vystavoval vo významných galériách a na prestížnych podujatiach: Perth Institute of Contemporary Arts (Perth), Prague Biennale (Praha), Seoul Mediacity Biennale v Seoul Museum of Art (Soul) v Ludwig Museum (Budapešť), Museum of Contemporary Arts (Skopje), Museum of Contemporary Arts (Banja Luka), Freies Museum (Berlín), MODEM (Debrecen), V2 (Rotterdam), Ernst Museum – Modern and Contemporary Art Gallery, Műcsarnok – Kunsthalle (Budapešť), Museo Nacional Palacio de Bellas Artes de Cuba (Havana), Podewil (Berlín), Silberkuppe (Berlín), Experimental Intermedia (Gent), Steierischer Herbst (Graz), BWA (Wroclaw, Bialsko Biala), Galerie hlavního města Prahy (Praha), Krajská galerie výtvarního umění ve Zlíně, Galerie Emila Filly (Ústí nad Labem), Dům umění Opava, Galéria mesta Bratislavy, Slovenská národná galéria (SNG), Dom umenia – Kunsthalle (Bratislava), Kunsthalle (Košice), Nitrianska galéria, Považská galéria (Žilina), Tatranská galéria (Poprad), Východoslovenská galéria (Košice), Múzeum moderného umenia Andyho Warhola (Medzilaborce) a pod. Participoval na viac ako 100 výstavách doma aj v zahraničí: CZ, HU, PL, DE, AT, GB, ITA, PRT, FRA, BEL, NOR, SLO, MK, SRB, BIH, TW, AUS, CA, P, ESP, MAC, RC, C a JP.

Zúčastnil sa množstva festivalov performancií Nippon Performance Art Fesitval (2003, 2007, 2011 v mestách Tokio, Nagano, Nagoja. Osaka, Kjóto), Taiwan Performance Art Festival (2003, Tchaj-pei), Gent, Rotterdam, Liverpool, Oslo, Kolín, Wiesbaden, Münster, Viedeň, Skopje, Ľubľana, Banja Luka, Belehrad, Novi Sad, Budapešť, Krakov, Ostrava, Praha, Cheb, Brno, Bratislava, Transart Communication (od 1988, Nové Zámky). Vo svojej tvorbe intenzívne spolupracoval s mnohými autormi: Stano Filko, Milan Adamčiak, Jozef Cseres, Richard Kitta, Ross Bolleter, Jon Rose, Ben Patterson, Peter Kalmus, Peter Machajdík, Marián Palla, Milan Kozelka a Zdenek Plachý.

Jeho tvorba je reflektovaná v mnohých zahraničných a domácich publikáciách, katalógoch a časopisoch a jeho publikačná činnosť zahŕňa viac ako 150 odborných textov v medzinárodných aj domácich odborných publikáciách a periodikách. Autorsky participoval na viacerých odborných publikáciách ako Slovník pojmov svetového a slovenského umenia 2. polovice 20. storočia (Kruh, Bratislava, 1999), Art Action 1958-1998, (Éditions Intervention, Québec, 2001), Truth is concrete – A Handbook for Artistic Strategies in Real Politics (Sternberg Press, 2014) a iných.

Zostavil niekoľko publikácií: Avalanches – zborník Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu (1995), Sound Off (CD-ROM, 1998), Od analógovéhu k digitálnemu (nové pohľady na nové umenia) v audiovizuálnom veku (spolupráca Jozef Cseres, 2010), štyri monografické publikácie o tvorbe Milana Adamčiaka Archív I - IV (Experimentálna poézia, Konkrétna poézia, Notácie a grafické partitúry, Akcie, koncepty, performancie a výstavy), Signatúry a múzeá (2010, 2018) a dve knihy Adamčiak – Concept & Music (SNG, 2017), Adamčiak, Začni! (katalóg výstavy, SNG, 2017) v spolupráci s Luciou Gregorovou Stach. Zostavil samostatné monotematické čísla časopisu Profil – Performance art (1993) Nové médiá (2000, 2012) a Politické a aktvistické umenie (2013). Pre vydavateľstvo Dive buki (Košice) zostavil Kreatívny manuál pre slovenskú nekonvenčnú poéziu (Enter, 2016) a s Richardom Kittom spoluzostavil Kreatívny manuál pre súčasný japonský media art (Enter, 2013), Súčasný (new) media art nielen z východného (o)kraja (Enter, 2013), Kreatívny manuál pre súčasné nemecké umenie (Enter, 2016), Reaktívny manuál pre platformu Art & Science (Enter, 2017). V roku 2014 inicioval vznik špeciálneho čísla o súčasnom umení Rómov v Európe – Kreativno manuálos predal o adaďivesutno romano kumštos (Enter, 2017, ktorý vyšiel aj v angl. verzii Creative Manual For Contemporary Romani Art (Enter, 2017). Redakčne participuje aj na webe Monoskop.org.

Vydal niekoľko publikácií: John Cage / Morton Feldman: Rozhlasové happeningy I – V (1996), Susane K. Langerová: O významovosti v hudbe Genéza umeleckého zmyslu (1998), CD z festivalov Sound Off (1995 – 2000), Warholes (DVD, 2003) a pod. Zorganizoval niekoľko festivalov: Music Solarium (1994), Sound Off (1995 – 2000), DigiVAF(ex) (2004 – 2011), PerformACTION (2009, 2010, 2016, 2018).

Kurátoroval alebo spolukurátoroval výstavy: Sound Off (At Home Gallery, Šamorín,1996), Piano Hotel (At Home Gallery, Šamorín,1997), Stano Filko (Galéria Slovenskej sporiteľne, 2003), Digital media (Dom umenia Bratislava, 2009), Transmusic Comp. (Galéria Cypriána Majerníka, 2009), Milan Adamčiak (Galéria Linea, 2009, Design Factory Bratislava, 2012), Stano Filko (Galéria Linea, 2010), Visible Music (Neue Sächsiche Galerie, Chemnitz, 2012), Piata generácia počítačového umenia (2013), POE(VI)ZIA – vizuálna poézia (Galéria Médium, Bratislava, 2015), Adamčiak, začni! (Slovenská národná galéria, Bratislava, 2017, Galéria Ľ. Fullu, Ružomberok, 2018), sériu výstav Creative Playgrounds (Kunsthalle, Košice, 2017 – 2018), sériu výstav MASS – Media Art Slovak Scene (Kunsthalle, Košice, 2017, 2018) Jiří David (Kunsthalle, Košice, 2018), No Power No Art (Kunsthalle, Košice, 2019) a iné.

Členstvo v organizáciách: 1987 – 1992 člen, autor/spoluautor projektov alternatívneho experimentálneho divadla Balvan, od 1989 člen súboru Transmusic Comp., 1990 spoluzaložil SNEH –- Spoločnosť pre nekonvenčnú hudbu, (1993 – 2000 predseda), od 1992 zástupca šéfredaktora časopisu Profil, od 1994 člen oz. Kruh súčasného výtvarného umenia Profil, od 2008 člen IKG - Internationales Künstler Gremium, od 2013 redaktor umeleckého periodika Enter, od 2012 kurátor DIG gallery v Košiciach, od 2018 člen rady kurátorov Kunsthalle Košice;

Ocenenia: 2016 – Cena Prize of Andy Warhol, udelila Spoločnosť Andyho Warhola a Múzeum moderného umenia Andyho Warhola, Medzilaborce, Slovensko; 2017 – Cena primátora mesta Ružomberok za dlhoročný výskum, prípravu a vydanie štvorzväzkovej monografie Milana Adamčiaka; Strieborná medaila rektora Akadémie umení – udelená pri príležitosti 20. výročia založenia Akadémie umení v Banskej Bystrici; 2018 –- Roma Spirit 2018; Kategória médiá; Dive Buki, o.z., Košice; nominácia za iniciovanie a vydanie publikácie „Kreatívny manuál pre súčasné rómske umenie“;

Zoznam výstav:http://www.artfacts.net/en/artist/michal-murin-69066/profile.html ]
Prehľad umeleckých výstupov:http://idm.aku.sk/michal-murin ]
CV (english):http://monoskop.org/Michal_Murin ]

200px Michal Murin 2012

Zoznam výstav:
 
Prehľad umeleckých výstupov:
 
CV (english):