Doc. MgA. Michal Murin, ArtD.

Docent Katedry Intermédií a digitálnych médií

Vedúci ateliéru Digitálne médiá

 
Kancelária: č. dverí 107, budova Ďatelinka
Telefón: 048/4320 502
Email: michal.murin(at)gmail.com
 

Doc. MgA. Michal MURIN, ArtD. (nar. 1963) ukončil magisterské štúdium u prof. Petra Rónaia na Fakulte umení v Brne a doktorandské štúdium u prof. Dezidera Tótha na VŠVU (2003). V roku 2012 bol habilitovaný na docenta v odbore výtvarné umenia na VŠVU v Bratislave.
Pedagogicky pôsobí na Fakulte výtvarných umení, Akadémie umení v Banskej Bystrici od roku 2004. Vedie ateliér Digitálne médiá (2005) a je spoluautorom koncepcie Katedry intermédií a digitálnych médií (IDM). V rokoch 2006 – 2011 pracoval ako prodekan pre vedu, výskum a medzinárodné vzťahy, bol členom Rady vysokých škôl na Slovensku a je členom akademického senátu FVU (2011). Prednášal na zahraničných aj domácich akadémiách a univerzitách; na Fakulte umění (Brno), Fakulte umění (Ostrava), VŠVU (Bratislava), Akademii sztuk pienknych (Gdansk), Webster University (Viedeň), University do Porto (Porto), Keio University - Mita House (Tokio) a Edith Cowan University (Perth). Na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach (od 2005) prednášal dejiny nových médií, filozofiu umenia a v súčasnosti pedagogicky pôsobí v ateliéri Nové médiá.
Michal Murin je spoluzakladateľ experimentálneho divadla Balvan (1987), zakladajúci člen súboru Transmusic Comp. (1989), Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu (SNEH, 1990), Kruhu pre súčasné výtvarné umenie (1993), redaktor časopisu Profil (1991), redaktor časopisu Enter (2012) a Galérie DIG v Košiciach (2012). Realizoval festivaly Music Solarium (1994), Sound Off (1995 – 2000), DigiVAF(ex) (2004 – 2011) a kurátorsky pripravil výstavy intermediálneho umenia Piano Hotel (1997), Digital media (2009), Transmusic Comp. (2009), Milan Adamčiak (2009, 2012), Stano Filko (2010), Piata generácia počítačového umenia (2013).
Autorsky participoval na viacerých odborných publikáciách ako Slovník pojmov svetového a slovenského umenia 2. polovice 20. storočia (Kruh, Bratislava, 1999), Art Action 1958-1998, (Éditions Intervention, Québec, 2001), Truth is concrete – A Handbook for Artistic Strategies in Real Politics (Sternberg Press, 2014) a iných.
Vydal niekoľko publikácií: John Cage / Morton Feldman: Rozhlasové happeningy I – V (1996), Susane K. Langerová: O významovosti v hudbe Genéza umeleckého zmyslu (1998), CD z festivalov Sound Off (1995 – 2000), Warholes (DVD, 2003) a pod.
Zostavil niekoľko publikácií: Avalanches – zborník Spoločnosti pre nekonvenčnú hudbu (1995), Nové pohľady na nové umenia (2010), Kreatívny manuál pre súčasný japonský media art (Enter, 2013), Súčasný (new) media art nielen z východného (o)kraja (Enter, 2013) a štyri publikácie o tvorbe Milana Adamčiaka Archív I - IV (Experimentálna poézia, Konkrétna poézia, Notácie a grafické partitúry, Akcie, koncepty, performancie a výstavy) a pod.
Od roku 1984 aktívne prezentuje svoju tvorbu zameranú na intermédiá, umenie zvuku, nové médiá, konceptuálne umenie, intervencie do kultúrno spoločenských reálií a venuje sa aj participatívnemu umeniu. Jeho tvorba je medzinárodne reflektovaná, vystavoval na Prague Biennale (Praha), v Ludwig Museum (Budapešť), Museum of Contemporary Arts (Skopie), Museum of Contemporary Arts (Banja Luka), Perth Institut of Contemporary Arts (Perth), Freies Museum (Berlín), MODEM (Debrecen), V2 (Rotterdam), Ernst Museum – Modern and Contemporary Art Gallery (Budapešť), Slovenská národná galéria (Bratislava), Podewil (Berlín), Silberkuppe (Berlín), Experimental Intermedia (Gent), Steierischer Herbst (Graz), BWA (Wroclaw, Bialsko Biala) atď. Svoju tvorbu prezentoval: SK, CZ, HU, PL, DE, AT, GB, ITA, PRT, FRA, BEL, NOR, SLO, MK, SRB, BIH, TW, AUS, CA, ESP, MAC, RC, C a JP. V roku 2014 získal Prix Andy Warhol od Spoločnosti Andyho Warhola v Medzilaborciach.

Zoznam výstav:http://www.artfacts.net/en/artist/michal-murin-69066/profile.html ]
Prehľad umeleckých výstupov:http://idm.aku.sk/michal-murin ]
CV (english):http://monoskop.org/Michal_Murin ]

200px Michal Murin 2012

Zoznam výstav:
 
Prehľad umeleckých výstupov:
 
CV (english):