Menu

Spoločné dokumenty: Fileserver S-Public

Na adrese https://s-public.aku.sk sú spoločné dokumenty, kde vám vyučujúci v rámci jednotlivých predmetov nahrávajú zadania a príklady. Taktiež tam nájdete súbory, ktoré ste si v učebniach nahrali na sieťový disk V: "Spoločné dokumenty Server".
Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako na PC v učebni alebo na wifi - čiže priezvisko.meno a heslo ktoré ste si vytvorili.
 

 

Tuition fees

TUITION FEES AT FACULTY OF FINE ARTS OF THE ACADEMY OF ARTS FOR THE ACADEMIC YEAR 2018/2019

1. Faculty of fine arts of the Academy of arts sets the fees for the students of daily study form who exceeded standard length of studies or who are simultaneously studying in one academic year two or more study programs at the same level of studies as follows:

 • 1st level - Bachelor’s degree study: 800,- €
 • 2nd level - Master’s degree study: 800,- €
 • 3rd level - Doctoral degree study: 800,- €

2. Tuition for students of external form of doctoral degree studies is set by the faculty to 800,- €.

3. Supplies fees for entrance exam procedures for the academic year 2019/2020 for bachelor’s degree studies is 50€, for master’s degree studies is 25€ and for doctoral degree studies it is 30€.

Faculty Administration

DEAN
 • doc. Igor Benca, Academic Artist - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
VICE-DEANS
 • doc. Milan Hnat, ArtD. Academic Artist - vice-dean for study affairs - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Mgr. art. Filip Jurkovič, ArtD. - vice-dean for science and art activities and international relations - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
FACULTY SECRETARY
 • Mgr. Eliška Urbanová - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DEAN ADVISORY BODY
 • doc. Igor Benca, Academic Artist, Dean
 • Mgr. art. Filip Jurkovič, ArtD. - vice-dean for science and art activities and international relations
 • doc. Milan Hnat, ArtD. Academic Artist, - Vice-dean for study affairs
 • Mgr. Eliška Urbanová, Faculty secretary
 • doc. Miroslav Nicz, Academic Artist, Head of the Department of Intermedia and Digital Media
 • Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD., Head of the Department of Graphics
 • PhDr. Katarína Rusnáková, Ph. D., Head of the Department of Theory and History of Fine Arts
 • Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD., Head of the Department of Sculpture
 • doc. Ján Triaška, ArtD., Head of the Department of Painting

Contacts and office hours

fvu dekanat1

 
Postal address:
Academy of Arts in Banská Bystrica
Faculty of Fine Arts
Ulica Jána Kollára 28
974 01 Banská Bystrica
MAP
 

Dean’s and Faculty Secretary’s Secretariat
Anna Filipiaková
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

tel: +421 48 4320 522
fax: +421 48 4320 520

Office hours
from
to
Mon - Fri
8.00
13.00
* lunch break 12.00 - 12.30

Dean of the Faculty
doc. Igor Benca, Academic Artist
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: +421 48 43 20 525

Office hours
from
to
Tue - Wed
8.00
12.00
or appointments done via phone

Faculty Secretary
Mgr. Eliška Urbanová
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: +421 48 43 20 523

Study affairs office
Administrator: Martina Šaurová
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: +421 48 4320 501

Office hours
from
to
Monday

8.30

11.00

Monday
(soc. scholarships)

11.00

12.00

Tuesday
8.30  13.00
Wednesday

8.30

14.00

Thursday
8.30 13.00
Friday
Closed - Designated office work only
* lunch break 12.00 - 12.30

Vice-Dean for Study Affairs
Milan Hnat, ArtD. Academic Artist
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: +421 48 4320 509

Office hours
from
to
utorok
8.00
12.00
streda
8.00
12.00
or appointments done via phone

Faculty of Fine Arts Erasmus+ Coordinator

and

Faculty of Fine Arts Coordinator for Students with specific needs
Mgr. Roman Schwartz
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: +421 48 4320 507

Office hours
from
to
štvrtok
10.00
12.00

Office for Artistic and Scientific Activities and International affairs
Karin Dvořáková
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: +421 48 4320 501

Office hours
from
to
Mon - Thu 8.30
11.30
Friday
Closed - Designated office work only

Vice-Dean for Science and Art Activities and International Relations
Mgr. art. Filip Jurkovič, ArtD.
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel: +421 48 4320 502

Office hours
from
to
Tuesday
8.00
12.00
Wednesday
8.00
12.00
or appointments done via phone

Technicians:
Peter Pavelek, Technician for Dept. of Intermedia and Digital Media & Theory and History of Fine Arts
Room No. 007,
Tel: 048/4320503; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mgr. art. František Ďuriančík, Technician for Dept. of Graphics
Room No. 207,
Tel: 048/4320500; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Vladimír Šrobár, Technician for Dept. of Painting
Room No. 541,
Tel: 048/4320536; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mgr. art. Jakub Cmarko, Technician for Department of Scuplture, webmaster & IT technician
Room No. 106,
Tel: 048/4320504; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Office hours
from
to
Mo - Fri
7.00
14.00

Subcategories

 • Katedry
 • Prijímacie konanie
 • Akreditované Odbory
 • Galéria FX
  Galéria Fx je výstavný priestor Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
  Hlavnou úlohou Galérie Fx je organizácia výstav študentov FVU, ako aj prezentácia prác poslucháčov iných slovenských a zahraničných umeleckých vysokých škôl, ktorých kritériom výberu je kvalita a aktuálnosť umeleckých výpovedí rešpektujúcich pluralitu výtvarných médií, názorov a tém. Kurátorskú koncepciu a realizáciu výstav zabezpečujú hlavne doktorandi a študenti, prípadne aj hosťujúci kurátori na základe odborných konzultácií so svojím školiteľom a pedagógom Katedry teórie a dejín výtvarných umení FVU.
  Galéria Fx sídli v priestore foyeru Akadémie umení v Banskej Bystrici, Ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica.
 • Výstavy pedagógov
 • Výstavy študentov
 • Akademická Samospráva
 • Photo gallery
 • Výstavy absolventov