Katedra Grafiky

  Ateliér grafiky a vizuálnej tvorby I-III

atelier grafiky a vizualnej tvorby 620x330 2
 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Maľba-Grafika
 
Výučba v ateliéri je zameraná na využitie kreatívneho potenciálu študenta, so zameraním na vytvorenie vlastného umeleckého prejavu v kontexte aktuálneho umenia. Ateliérová tvorba je otvorený priestor založený na aktívnej komunikácii so študentom pri akceptovaní jeho individuality. Cieľom je získanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti grafiky, podpora tvorivého myslenia a príprava študenta, ktorý bude schopný využiť prostriedky aktuálnych umeleckých tendencií grafiky a technológií vizuálnej komunikácie pri spracovaní tém. Kontinuálna výučba v ateliéri je postavená na využití základných vyjadrovacích prostriedkov a stavebných prvkov výtvarného diela v alternatívnej grafickej tvorbe. Osvojenie základnej terminológie, rozvoj flexibility a schopnosti reagovať na meniace sa prostredie vizuálnej kultúry. Intermediálny presah v tvorbe umožňuje nájsť vhodné médium/média pre vyjadrenie myšlienky. Dôraz sa kladie na prípravu návrhov a ich vhodné technické a technologické spracovanie. Pri získavaní zručností študent využíva klasické techniky (kresba, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy), alternatívne techniky (ofset, xeroxová tlač, tlač z valca, práca s matricou...), digitálne technológie, ako i autorské techniky vytvorené experimentom s papierom a využitím rôznych materiálov. Obsah ateliéru je zameraný aj na využitie vizuálnych komunikačných prostriedkov (písmo, grafický znak, kresba, stopa, ilustrácia, presahy do typografie... ) vo voľnej tvorbe.
Vedúci ateliéru:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 
 
 
 
 
 
 

 

Galéria: