Katedra sochárstva

Kontaktný ateliér

2018 2019 kontakt
 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program I-DM-PT
 

Modul: Objem a priestor, Štruktúra a materiál.

V Kontaktnom ateliéri sa študenti prvého ročníka postupne oboznámia s elementárnymi postupmi z oblasti intermédií, digitálnych médií a priestorovej tvorby. Ateliér – Kontaktný obsahuje 4 prípravné ateliérové moduly, ktoré vymedzujú všeobecne odborné rozhranie študijného programu: Objem a priestor, Štruktúra a materiál, Statický a pohyblivý obraz, Multimédiá. Absolvovanie všetkých 4. modulov je pre študentov povinné a absolvujú ich v určenom poradí. Vždy dva moduly v zimnom a dva moduly v letnom semestri.

Vyučujúci:
  
Mgr. art. Ivana Sláviková, ArtD.
 
Mgr. art. Marek Galbavý, ArtD.
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 

 

Galéria: