Katedra Grafiky

Prípravný ateliér

grafika pripravny atelier
 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Grafika
 
Študenti sa oboznamujú s médiom grafiky cez základné technologické postupy kde získavajú potrebné technologické skúsenosti (každý semester je zadaná iná téma a súčasne so zadanou témou je vždy určený aj grafický princíp tlače - napr. zimný semester tlač z výšky a letný semester tlač z hĺbky). Paralelne sú študenti vedení k primárnej kresliarskej gramotnosti cez študijnú kresbu vecných reálií (základné vizuálne prvky, kompozícia, perspektíva, zobrazovanie priestoru a pochopenie vnútornej stavby vecí).
Absolvovaním predmetu študent bude:
- poznať základné vyjadrovacie prostriedky výtvarného umenia
- vedieť adekvátne vysokoškolskému prostrediu individuálne reagovať na zadanú ateliérovú tému.
- zaujať samostatný postoj k zadanému tematickému problému a ďalej získavať dôležité výtvarné skúsenosti pri individuálnej práci s vlastným materiálom.
Absolvuje základné kresliarske školenie (študijná kresba vecnej reálie). Bude teda schopný zobraziť trojrozmernú skutočnosť na dvojrozmernú plochu obrazu v médiu kresby.
Vedúci ateliéru:
Mgr.art. Martin Derner
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 
Zoznam študentov:
I. stupeň (Bc.)
Simona Švaňová, 1. roč.
Mária Teplanová, 1. roč.
Dominika Uličná, 1. roč.
Klaudia Neupauerová, 1. roč.
Daniel Matula, 1. roč.
Daniel Rerko, 1. roč.
Bc. František Ďuriančik, 1. roč.
Branislav Hulín, 1. roč.
Tünde Szkukáleková, 1. roč.
Bálint Rózsás, 1. roč.
Marko Martinček, 1. roč.
Lucia Opálená, 1. roč.

Galéria: