Katedra Grafiky

Prípravný ateliér

grafika pripravny atelier
 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Grafika
 
Študenti sa oboznamujú s médiom grafiky cez základné technologické postupy kde získavajú potrebné technologické skúsenosti (každý semester je zadaná iná téma a súčasne so zadanou témou je vždy určený aj grafický princíp tlače - napr. zimný semester tlač z výšky a letný semester tlač z hĺbky). Paralelne sú študenti vedení k primárnej kresliarskej gramotnosti cez študijnú kresbu vecných reálií (základné vizuálne prvky, kompozícia, perspektíva, zobrazovanie priestoru a pochopenie vnútornej stavby vecí).
Absolvovaním predmetu študent bude:
- poznať základné vyjadrovacie prostriedky výtvarného umenia
- vedieť adekvátne vysokoškolskému prostrediu individuálne reagovať na zadanú ateliérovú tému.
- zaujať samostatný postoj k zadanému tematickému problému a ďalej získavať dôležité výtvarné skúsenosti pri individuálnej práci s vlastným materiálom.
Absolvuje základné kresliarske školenie (študijná kresba vecnej reálie). Bude teda schopný zobraziť trojrozmernú skutočnosť na dvojrozmernú plochu obrazu v médiu kresby.
Vedúci ateliéru:
doc. Mgr. art. Martin Derner
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 
 

Galéria: