Katedra Maľby

Prípravný ateliér

Hnat Pripravny atelier 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Maľba-Grafika
 
Predmet má charakter praktických cvičení, ktoré sú zamerané predovšetkým na zobrazenie, ako prostriedok analýzy skutočnosti a získanie dôležitých informácií o farebných vzťahoch a zákonitostiach v reálnom priestore. Okrem problematiky zobrazenia sa študent oboznámi so základnými princípmi tvorby obrazu a kompozície, učí sa vidieť a chápať skutočnosť ako aj jednotlivé elementy obrazu ako výtvarné znaky, ktoré predstavujú špecifickú formu jazyka - jazyka vizuálneho umenia. Hlavným cieľom je odborná príprava na štúdium v niektorom zo špeciálnych ateliérov maľby, ktorý si študent slobodne volí po absolvovaní 1. ročníka.
Vedúci ateliéru:
doc. Milan Hnat, ArtD., akad.mal.,
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 
Galéria: