Katedra sochárstva

AT.EX.T - Ateliér experimentálnej tvorby

ATEXT 
II. stupeň štúdia (Mgr. art.) študijný program Voľné výtvarné umenie
 
Experimentálne narábanie s jazykom umenia vo vzťahu k prostrediu s cieľom rozširovať jeho vyjadrovacie možnosti, formovať individuálne pracovné a výskumné postupy a schopnosť kritickej reflexie svojej tvorby.
Rozvoj diskurzívneho aspektu výtvarnej tvorby s ohľadom aj na jej kognitívne funkcie.
Vzájomné intervencie verejného, prírodného a umeleckého prostredia.
Komplexné vnímanie umeleckého diela v jeho individuálnych, vizuálno- komunikačných, sociálnych a environmentálnych kontextoch.
Vedúci ateliéru:
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 
Galéria: