Katedra teórie a dejín výtvarného umenia

Oddelenie cudzích jazykov:

 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Grafika, Intermédiá a digitálne médiá, Maľba, Sochárstvo a priestorová tvorba
III. stupeň štúdia (ArtD.) študijný program Voľné výtvarné umenie
 
 
Anglický jazyk
 
Nemecký jazyk
 
Konzultácie
po dohode mailom