Katedra teórie a dejín výtvarného umenia

Oddelenie cudzích jazykov:

 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Grafika, Intermédiá a digitálne médiá, Maľba, Sochárstvo
II. stupeň štúdia (Mgr. art.) študijný program Voľné výtvarné umenie
III. stupeň štúdia (ArtD.) študijný program Voľné výtvarné umenie
 
 
Anglický jazyk
 
Španielsky jazyk
PhDr. Janka Oterová
 
Nemecký jazyk
 
Konzultácie
po dohode mailom