Katedra Maľby

Otvorený ateliér maľby

OtvorenyAt.Malby
 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Maľba-Grafika
II. stupeň štúdia (Mgr. art. ) študijný program Voľné výtvarné umenie
 
Podstatou Otvoreného ateliéru maľby je prehlbovanie vzťahu k realite na základe koordinácie
jej prepisu a selekcie na zameraný objekt záujmu. Ten prebieha vo vedomí celého spektra historických skutočností vo vzťahu k tým dnešným. Zo spoločného dialógu pedagóga a študentov by mal vychádzať apel k vôli koncentrovať sa v hľadaní a pozorovaní výtvarného problému. Okruh otázok a výtvarných obsahov sa zameriava nie tematicky (téma je voľbou študenta) ale principiálne (úloha pre maliara všeobecne) k povahe jazyka/obrazu. Rámcom záujmu ateliéru je reflexia a chápanie priestoru, vzťah modifikovaného a pôvodného prostredia, otázka enviromentu, progresia zmien v dnešnom priestore / krajine, vplyv architektúry na výraz maliarskeho jazyka a formu obrazu, médium maľby vo virtuálnej ére.
Vedúci ateliéru:
doc. Mgr. art. Rastislav Podoba, ArtD.
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 
Galéria