Katedra teórie a dejín výtvarného umenia

Oddelenie iných odborných disciplín


I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Grafika, Intermédiá a digitálne médiá, Maľba, Sochárstvo
II. stupeň štúdia (Mgr. art.) študijný program Voľné výtvarné umenie
 

 
Anatómia :
 
Konzultácie
po dohode mailom