Katedra teórie a dejín výtvarného umenia

Oddelenie iných odborných disciplín


I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Grafika, Intermédiá a digitálne médiá, Maľba, Sochárstvo a priestorová tvorba
 

 
Anatómia :
.
 
Konzultácie
po dohode mailom