Katedra sochárstva

Ateliér: Mäkká plastika

makka plastika atext
 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Sochárstvo
 
Zámerom je odhaľovať a prehodnocovať stereotypy výtvarného videnia a myslenia s dôrazom na individuálnu formu skúsenosti a zodpovednosti pri vzniku a aplikácii výtvarných vyjadrovacích prostriedkov.
Rozvíjať schopnosti kreatívne vnímať a tvorivo využívať materiál, sociológiu vecí , objektov a širšie kultúrne, sociálne a environmentálne kontexty ako podnety pre citlivé, individuálne, tvorivé riešenia s neformálnym využívaním interdisciplinárnach vzťahov ( kontexty umenia vlákna, mäkkej plastiky, umenia papiera, odpadu, umenia v krajine, umenia zeme, objektu, inštalácie a environmentu )
Vedúci ateliéru:
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
po dohode mailom
 Galéria: