Katedra teórie a dejín výtvarného umenia

Oddelenie teórie a dejín výtvarného umenia

I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Grafika, Intermédiá a digitálne médiá, Maľba, Sochárstvo a priestorová tvorba
II. stupeň štúdia (Mgr. art.) študijný program Voľné výtvarné umenie
III. stupeň štúdia (ArtD.) študijný program Voľné výtvarné umenie
 
 
Prof. PhDr. Zora Rusinová, Ph.D.

Konzultácie
po dohode mailom