Katedra Maľby

STARTUP ateliér

startup atelier1
 
I. stupeň štúdia (Bc.) študijný program Maľba-Grafika
 
STARTUP ateliér je založený na koncepčnom výskume média maľby v nadväznosti na obsahové podnety študenta. Zámerom ateliéru je viesť študenta k analytickému, tvorivému maliarskemu prístupu, ktorý má koncepčný charakter, jasne sformulovanú myšlienku a zámer.
Obsahová a tematická stránka výučby je postavená na podporovaní kritického myslenia študenta. Témy ktoré sa týkajú kritického vyjadrenia, s presahom do angažovaného obsahu v maľbe sú nosným elementom ateliéru.
Študent je vedený k samostatnosti v koncipovaní svojej výtvarnej a umeleckej výpovede. V tomto procese sa akcentuje budovanie maliarskeho obrazu a individuálneho maliarskeho jazyka, ktorého technologická stránka korešponduje z obsahom a koncepčne ho dopĺňa. V rámci výskumu maliarskeho média a obsahového spracovania tém študentov sa podporuje mediálny presah.
Cieľom ateliéru je ponúknuť študentom konštruktívnu štartovaciu líniu, ktorá má koncepčné zameranie, podporuje a víta študentove témy a pracuje s kritickým obsahom vo vzťahu k indivíduí, spoločnosti a žitej reality.
 
II. stupeň štúdia (Mgr. art.) študijný program Voľné výtvarné umenie
 
V magisterskom stupni je koncepcia STARTUP ateliéru zameraná na obsahové rozvíjanie študentových tém. Výskum tematického obsahu v nadäznosti na výtvarné prevedenie koncepcie tém je základným prvkom ateliérovej práce.
Obsahová a tematická stránka výučby je postavená na podporovaní kritického myslenia študenta. Témy ktoré sa týkajú kritického vyjadrenia, s presahom do angažovaného obsahu v maľbe sú nosným elementom ateliéru.
Cieľom STARTUP ateliéru v 2. stupni štúdia maľby je ponuknúť kritickú platformu, ktorá na základe dialógu pedagóg-študent, bude analyzovať tematické zamerania a provokovať nové koncepčné východiská v kotexte autorského výtvarného programu študenta. 
Vedúci ateliéru:
 
Konzultácie
pre uchádzačov:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
 
 

 

Galéria: